Przejdź do treści strony
Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT OGŁOSZONEGO W  DNIU  13.11.2018r.  NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Woskowice Małe  dnia 20 listopada 2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

OGŁOSZONEGO W  DNIU  13.11.2018r.
 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

 1.  przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, lekarza, który posiada specjalizację I stopnia
  w dziedzinie psychiatrii i certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień, lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lekarza  w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii, lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych, lekarza specjalistę
  w dziedzinie neurologii, lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii, lekarza specjalistę
  w dziedzinie anestezjologii, lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i reanimacji, lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii    pacjentom Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i pacjentom Oddziału Terapii Uzależnień w Ośrodku Leczenia Odwykowego w   Woskowicach Małych;
 2. przez lekarza posiadającego specjalizację w innej dziedzinie  niż wymienione w pkt.1 lub nie posiadającego specjalizacji, pacjentom Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i pacjentom Oddziału Terapii Uzależnień  w Ośrodku Leczenia Odwykowego
  w   Woskowicach Małych;
 3. Pełnienia dyżurów lekarskich w Ośrodku Leczenia Odwykowego  w Woskowicach Małych,

 

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem  nr 29/2018  Dyrektora Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych z dnia  13 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych  informuje, że w wyniku postępowania konkursowego wybrano następujące oferty:

1. W zakresie  udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii i certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień, lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lekarza  w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii, lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych, lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii, lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii, lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii, lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i reanimacji, lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii    pacjentom Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i pacjentom Oddziału Terapii Uzależnień w Ośrodku Leczenia Odwykowego w   Woskowicach Małych:

1) Usługi Medyczne Karame Mohammed

2) Specjalistyczna praktyka Lekarska Bożena Dmeńska

3) Gabinet Lekarski, lekarz chorób wewnętrznych – internista Dariusz Roszczypała

4) Indywidualna Praktyka Lekarska Nela Ramus

5) Specjalistyczna Praktyka Lekarska Janusz Piechota

6) Praktyka Lekarska Natalia  Cegła

7) Praktyka Lekarska Marta Nowak

 

2. W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza posiadającego specjalizację
w innej dziedzinie  niż wymienione w pkt.1 lub nie posiadającego specjalizacji, pacjentom Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i pacjentom Oddziału Terapii Uzależnień  
w Ośrodku Leczenia Odwykowego w   Woskowicach Małych:

 

- Gabinet Lekarski „EL SANTO” lekarz medycyny Świątkowski Paweł

 

3. W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  - pełnienia dyżurów lekarskich w Ośrodku Leczenia Odwykowego  w Woskowicach Małych,

 

1) Usługi Medyczne Karame Mohammed

2) Specjalistyczna praktyka Lekarska Bożena Dmeńska

3) Gabinet Lekarski, lekarz chorób wewnętrznych – internista Dariusz Roszczypała

4) Indywidualna Praktyka Lekarska Nela Ramus

5) Specjalistyczna Praktyka Lekarska Janusz Piechota

6) Praktyka Lekarska Natalia  Cegła

7) Praktyka Lekarska Marta Nowak

8) Usługi Medyczne Karame Mohammed

 

4. Umowy zostaną zawarte na okres od 01 grudnia 2018r. do 31 grudnia 2020r. 

Zawarcie umów  nastąpi w siedzibie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe 15,  46-100 Namysłów po  wcześniejszym ustaleniu  terminu ze Specjalistą ds. kadrowo-płacowych  tel.  77  419 65 55 wew. 20

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem  nr 29/2018  Dyrektora Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych z dnia  13 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych  informuje, że
w wyniku postępowania konkursowego odrzuciła następujące oferty:

 

1.W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza posiadającego specjalizację
w innej dziedzinie  niż wymienione w pkt.1 lub nie posiadającego specjalizacji, pacjentom Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i pacjentom Oddziału Terapii Uzależnień  
w Ośrodku Leczenia Odwykowego w   Woskowicach Małych:

1) Krystian Siemianowski

2) Ewa Sowa – Siemianowska

 

2. W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  - pełnienia dyżurów lekarskich w Ośrodku Leczenia Odwykowego  w Woskowicach Małych:

1) Krystian Siemianowski

2) Ewa Sowa – Siemianowska

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zamieszcza się na tablicy informacyjnej
w siedzibie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów  oraz na stronie internetowej www.olo-woskowice.co  i  BIP.

                                                                                   

 

 

Przewodnicząca Komisji                                                                            Dyrektor

       Katarzyna Nizioł                                                                            Joanna Niedźwiedź

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  21-11-2018
  przez: Marek Pypla
 • opublikowano:
  21-11-2018 12:38
  przez: Marek Pypla
 • zmodyfikowano:
  27-11-2018 12:16
  przez: Marek Pypla
 • podmiot udostępniający:
  Ośrodek Leczenia Odwykowego
  odwiedzin: 407
Dane jednostki:

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
46-100 Woskowice Małe
ul. Pałacowa 15
NIP: 752-12-95-792 REGON: 000290890
Numer konta: 92109021960000000568040025

Dane kontaktowe:

tel.: 774196522
fax: 774196522
e-mail: sekretariat@olowoskowice.pl