Przejdź do treści strony
Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych Biuletyn Informacji Publicznej

3/ZP/2017

Numer Sprawy 3/ZP/2017

Na kompleksowa obsługę żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych polegającą na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków określonych w załączniku nr 1 do SWIZ w ilości 50 000 osobodni żywieniowych, oraz myciu naczyń i odbiorze odpadów.  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawę posiłków

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów, woj. opolskie, tel. 077 4196522, faks 077 4196522.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Na kompleksową obsługę żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu i wydaniu posiłków określonych w załączniku nr 1 do SWIZ w ilości 50 000 osobodni żywieniowych, oraz myciu naczyń i odbiorze odpadów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługa, dostawa

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostarczenie i wydanie przez pracowników Wykonawcy w Naczyniach należących do wykonawcy z zachowaniem wszelkich warunków higieniczno-sanitarnych (załącznik nr 1 do SWIZ dane szczegółowe zamówienia siedziby Zamawiającego oraz miejscu wskazanym w specyfikacji, posiłków oraz odbiór odpadów pokonsumpcyjnych bezpośrednio po posiłkach)..


PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
PDFSIWZ.pdf
PDFzałacznik nr 6.pdf
PDFzałacznik nr 2.pdf
PDFzałącznik nr 5.pdf
PDFzałącznik nr 1.pdf
PDFzałącznik nr 3.pdf
PDFzałącznik nr 4.pdf
PDFzałącznik nr 7 projekt umowy.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  25-10-2017
  przez: Marek Pypla
 • opublikowano:
  25-10-2017 13:52
  przez: Marek Pypla
 • zmodyfikowano:
  26-10-2017 07:22
  przez: Marek Pypla
 • podmiot udostępniający:
  Ośrodek Leczenia Odwykowego
  odwiedzin: 307
Dane jednostki:

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
46-100 Woskowice Małe
ul. Pałacowa 15
NIP: 752-12-95-792 REGON: 000290890
Numer konta: 92109021960000000568040025

Dane kontaktowe:

tel.: 774196522
fax: 774196522
e-mail: sekretariat@olowoskowice.pl