Przejdź do treści strony
Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych Biuletyn Informacji Publicznej

1_ZP_2017


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługa

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów, woj. opolskie, tel. 077 4196522, faks 077 4196522.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania dwóch obiektów Ośrodka Leczenia odwykowego w Woskowicach Małych

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługa.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości w dwóch obiektach Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych:

1) budynku terapii,( do utrzymania w czystości przez wszystkie dni tygodnia ), w którym na parterze budynku mieści się:  całodobowy oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych ( detoksykacyjny),  sale dla pacjentów niepełnosprawnych oddziału terapii uzależnień , izba przyjęć , gabinet zabiegowy, gabinety lekarskie , pomieszczenie apteki, dyżurka pielęgniarska, i inne pomieszczenia wymienione w załączniku nr1 . Pomieszczenia  oddziału detoksykacyjnego spełniają wymagania przewidziane przepisami dla oddziałów Ośrodka. Każda sala chorych wyposażona jest w  łazienkę z prysznicem, zlewem,  sedesem,   lustrem i wieszakiem na  ręczniki.

 Na piętrze budynku znajdują się sale dla pacjentów oddziału terapii uzależnień oraz pomieszczenie  kuchenne dla pacjentów. Szczegółowy opis pomieszczeń zawiera załącznik nr 1.. Pomieszczenia dla pacjentów oddziału terapii uzależnień  wyposażone są podobnie jak hotelowe.  W każdym pomieszczeni znajdują się  tapczany do spania, szafy pojedyncze i szafki nocne dla pacjentów w liczbie odpowiadającej ilości tapczanów   szafka na buty stolik i krzesła,  regał  do wieszania odzieży z lustrem. Każda sala chorych wyposażona jest w  łazienkę z prysznicem, zlewem, sedesem,  lustrem i wieszakiem na  ręczniki.

2) budynku pałacu - w budynku pałacu znajdują się pomieszczenia do terapii indywidualnej i grupowej oraz pomieszczenia administracji. Każde pomieszczenia do terapii indywidualnej wyposażone jest w regały biurowe, szafki, biurko,  komputer , fotel obrotowy, po dwa  fotele tapicerowane oraz  stolik  okolicznościowy. Pomieszczenie kierownika terapii wyposażone jest  dodatkowe w kanapę. W pałacu znajdują się ponadto dwie świetlice. 


PDFOgloszenie_zp1_2017.pdf
PDFSIWZ.pdf
PDFzałącznik nr 1.pdf
PDFzałącznik nr 2.pdf
PDFzałącznik nr 3.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  08-09-2017
  przez: Marek Pypla
 • opublikowano:
  08-09-2017 15:10
  przez: Marek Pypla
 • zmodyfikowano:
  06-03-2019 22:40
  przez: Michał Wilczyński
 • podmiot udostępniający:
  Ośrodek Leczenia Odwykowego
  odwiedzin: 304
Dane jednostki:

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
46-100 Woskowice Małe
ul. Pałacowa 15
NIP: 752-12-95-792 REGON: 000290890
Numer konta: 92109021960000000568040025

Dane kontaktowe:

tel.: 774196522
fax: 774196522
e-mail: sekretariat@olowoskowice.pl