Przejdź do treści strony
Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych Biuletyn Informacji Publicznej

2/ZP/2016

Numer Sprawy 2/ZP/2016

Na kompleksowa obsługę żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych polegającą na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków określonych w załączniku nr 1 do SWIZ w ilości 60 000 osobodni żywieniowych, oraz myciu naczyń i odbiorze odpadów.  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawę posiłków

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów, woj. opolskie, tel. 077 4196522, faks 077 4196522.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Na kompleksową obsługę żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu i wydaniu posiłków określonych w załączniku nr 1 do SWIZ w ilości 60 000 osobodni żywieniowych, oraz myciu naczyń i odbiorze odpadów.


PDFogloszenie_zp1_2016.pdf
PDFSIWZ_ZP2_2016.pdf
PDFza-_nr_2_do_oferty.pdf
PDFza-_nr_3_do_oferty.pdf
PDFZa-_nr_4_do_oferty.pdf
PDFza-acznik_Nr_5_do_oferty.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  14-07-2016
  przez: Marek Pypla
 • opublikowano:
  14-07-2016 10:38
  przez: Marek Pypla
 • zmodyfikowano:
  14-07-2016 10:39
  przez: Marek Pypla
 • podmiot udostępniający:
  Ośrodek Leczenia Odwykowego
  odwiedzin: 393
Dane jednostki:

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
46-100 Woskowice Małe
ul. Pałacowa 15
NIP: 752-12-95-792 REGON: 000290890
Numer konta: 92109021960000000568040025

Dane kontaktowe:

tel.: 774196522
fax: 774196522
e-mail: sekretariat@olowoskowice.pl