Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie kanalizacji sanitarnej: "Demontaż, montaż oraz przebudowa przyłączy oraz sieci wewnętrznej kanalizacji sanitarnej dla dwóch budynków Ośrodka Leczenia Odwykowego"

Tytuł/nazwa postępowania
Wykonanie kanalizacji sanitarnej: "Demontaż, montaż oraz przebudowa przyłączy oraz sieci wewnętrznej kanalizacji sanitarnej dla dwóch budynków Ośrodka Leczenia Odwykowego"

Identyfikator postępowania
ocds-148610-f224eec6-d860-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
2023/BZP 00203476

Adres strony WWW postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f224eec6-d860-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Termin składania ofert
2023-05-22 08:00

Miejsce składania ofert
Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

Termin otwarcia ofert
2023-05-22 08:30

Termin związania ofertą
do 2023-06-20

Załączniki:


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (232,44KB)

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf (70,37KB)