Przejdź do treści strony
Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnianie informacji publicznej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze:

   1. Ogłoszenia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
   2. Wywieszenia informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu w miejscu ogólnie dostępnym.
   3. Udostępnienia jej na wniosek osoby żądającej informacji.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli nie może być udostępniona informacja w terminie wyżej określonym powiadamia się wnioskodawcę o powodach opóźnienia i wskazuje inny termin jednak nie dłuższy niż dwa miesiące od złożenia wniosku.

Wzór wniosku:   DOCudostepnienie informacji publicznej.doc

Do odmów i umorzeń udostępniania informacji publicznej mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 
Metryczka
 • wytworzono:
  30-12-2010
  przez: Michał Wilczyński
 • opublikowano:
  30-12-2010 17:17
  przez: Ewa Gawin
 • zmodyfikowano:
  03-01-2020 09:30
  przez: Michał Wilczyński
 • podmiot udostępniający:
  Ośrodek Leczenia Odwykowego
  odwiedzin: 787
Dane jednostki:

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
46-100 Woskowice Małe
ul. Pałacowa 15
NIP: 752-12-95-792 REGON: 000290890
Numer konta: 92109021960000000568040025

Dane kontaktowe:

tel.: 774196522
fax: 774196522
e-mail: sekretariat@olowoskowice.pl