Przejdź do treści strony
Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych Biuletyn Informacji Publicznej

2/ZP/2020 - Kompleksowa usługa żywienia pacjentów (...)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ 

o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 138g ust. 1 oraz art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) 

dla zamówienia o nazwie: 
„Kompleksowa usługa żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych polegająca na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków oraz myciu naczyń i odbiorze odpadów pokonsumpcyjnych”
nr postępowania 2/ZP/2020

Dokumenty do pobrania:
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFZałącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ).pdf
PDFZałącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu - formularz oferty z załącznikami.pdf
PDFZałącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu - projekt umowy.pdf


PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
PDFInformacja o udzieleniu zamówienia publicznego.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  29-06-2020
  przez: Michał Wilczyński
 • opublikowano:
  29-06-2020 19:18
  przez: Michał Wilczyński
 • zmodyfikowano:
  30-07-2020 13:23
  przez: Michał Wilczyński
 • podmiot udostępniający:
  Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
  odwiedzin: 118
Dane jednostki:

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
46-100 Woskowice Małe
ul. Pałacowa 15
NIP: 752-12-95-792 REGON: 000290890
Numer konta: 92109021960000000568040025

Dane kontaktowe:

tel.: 774196522
fax: 774196522
e-mail: sekretariat@olowoskowice.pl