Przejdź do treści strony
Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych WOTUiW - Odz.Dzienny

OGŁOSZENIE

Dyrektor  
Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

działając na podstawie art. 26 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z  2020 r. poz. 295 z późn. zm.)

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, Opole, ul Głogowska 25 b w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu przez:

lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii w zakresie: badania i diagnozy pacjenta podczas przyjęcia pacjenta na Oddział, udzielania konsultacji w trakcie pobytu, wydawania zaświadczeń i innych dokumentów, w tym wystawienie ZUS ZLA;

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu, które można uzyskać w sekretariacie Ośrodka - tel./fax 77 4196555, 77 4196522 lub na stronie www.olowoskowice.pl 

Umowy na w/w świadczenia zawarte będą na czas od 01 czerwca 2020 r. do  31 grudnia  2020 r.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs WOTUIW - Odz. Dzienny" na adres Organizatora: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe ul. Pałacowa  15, 46-100 Namysłów do  6 maja 2020 r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi: 7 maja 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe ul. Pałacowa 15.

Termin związania ofertą: Wykonawca związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

/-/ Joanna Niedźwiedź
DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

Dokumenty do pobrania:
PDFOgłoszenie o konkursie.pdf
PDFSzczegółowe warunki konkursu.pdf
PDFSzczegółowe warunki konkursu - zał.1 Formularz oferty.pdf
PDFSzczegółowe warunki konkursu - zał.2 Projekt umowy.pdf
PDFKlauzula informacyjna dla kontrahentów.pdf


PDFRozstrzygnięcie konkursu ofert.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  23-04-2020
  przez: Michał Wilczyński
 • opublikowano:
  23-04-2020 23:00
  przez: Michał Wilczyński
 • zmodyfikowano:
  08-05-2020 14:05
  przez: Michał Wilczyński
 • podmiot udostępniający:
  Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
  odwiedzin: 190
Dane jednostki:

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
46-100 Woskowice Małe
ul. Pałacowa 15
NIP: 752-12-95-792 REGON: 000290890
Numer konta: 92109021960000000568040025

Dane kontaktowe:

tel.: 774196522
fax: 774196522
e-mail: sekretariat@olowoskowice.pl