Przejdź do treści strony
Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych WOTUiW

 OGŁOSZENIE

Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

działając na podstawie art. 26 ust.3 ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z  2020r. poz. 295)

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1)  udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w Wojewódzkim Ośrodku Terapii  Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, Opole ul Głogowska 25B w Poradni Leczenia Uzależnień przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii  w zakresie:

1)    porad  lub wizyt diagnostycznych;
2)    porad   lub wizyt lekarskich terapeutycznych kolejnych;

2) udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w Wojewódzkim Ośrodku Terapii  Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, Opole ul Głogowska 25B w Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii  w zakresie:

1)    porad lub wizyt diagnostycznych;
2)    porad  lub wizyt lekarskich terapeutycznych kolejnych;

Kod CPV 85143000-3 – Usługi ambulatoryjne

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu, które można uzyskać w sekretariacie Ośrodka - tel./fax 77 4196555, 77 4196522 lub na stronie www.olowoskowice.pl 

Umowy na w/w świadczenia zawarte będą  na czas od 01 maja 2020r. do  31 grudnia 2020r.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs Poradnie WOTUiW” na adres Organizatora: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów  do  6 kwietnia 2020r. do godz. 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi: 6 kwietnia 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15.

Termin związania ofertą: Wykonawca związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu  oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

/-/ Joanna Niedźwiedź
DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

Dokumenty do pobrania:

PDFOgłoszenie o konkursie.pdf
PDFSzczegółowe warunki konkursu.pdf
PDFSzczegółowe warunki konkursu - zał.1 Formularz oferty.pdf
PDFSzczegółowe warunki konkursu - zał.2 Projekt umowy.pdf
PDFKlauzula informacyjna dla kontrahentów.pdf


PDFRozstrzygnięcie konkursu ofert.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  27-03-2020
  przez: Michał Wilczyński
 • opublikowano:
  27-03-2020 12:40
  przez: Michał Wilczyński
 • zmodyfikowano:
  07-04-2020 14:25
  przez: Michał Wilczyński
 • podmiot udostępniający:
  Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
  odwiedzin: 200
Dane jednostki:

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
46-100 Woskowice Małe
ul. Pałacowa 15
NIP: 752-12-95-792 REGON: 000290890
Numer konta: 92109021960000000568040025

Dane kontaktowe:

tel.: 774196522
fax: 774196522
e-mail: sekretariat@olowoskowice.pl