Przejdź do treści strony
Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej OLAZA

OGŁOSZENIE
DYREKTOR OŚRODKA LECZENIA ODWYKOWEGO
W WOSKOWICACH MAŁYCH

ogłasza
KONKURS na stanowisko:
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896).

Oferty wraz z kompletem dokumentów wymienionych w § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz. U. z 2018r. poz. 393 z późn. zm.) prosimy kierować w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia pod adres:

Ośrodek Leczenia Odwykowego
ul. Pałacowa 15
Woskowice Małe
46-100 Namysłów

z adnotacją na kopercie:
„KONKURS na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych”

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych dostępne są w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej www.olowoskowice.pl i stronie biuletynu informacji publicznej www.olo.biuletyn.info.pl

O terminie i miejscu przeprowadzenia Konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

/-/ Joanna Niedźwiedź
DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

Dokumenty do pobrania:
PDFOgłoszenie o konkursie.pdf
PDFRegulamin konkursu.pdf


ROZSTRZYGNIĘCIE

PDFInformacja o wynikach konkursu.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  04-03-2020
  przez: Michał Wilczyński
 • opublikowano:
  04-03-2020 14:38
  przez: Michał Wilczyński
 • zmodyfikowano:
  22-10-2020 10:55
  przez: Michał Wilczyński
 • podmiot udostępniający:
  Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
  odwiedzin: 280
Dane jednostki:

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
46-100 Woskowice Małe
ul. Pałacowa 15
NIP: 752-12-95-792 REGON: 000290890
Numer konta: 92109021960000000568040025

Dane kontaktowe:

tel.: 774196522
fax: 774196522
e-mail: sekretariat@olowoskowice.pl