Przejdź do treści strony
Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie na dyżury pielęgniarskie

OGŁOSZENIE

 1. Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30.000 EURO – na dyżury pielęgniarskie na Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych oraz Oddziału Terapii Uzależnień w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15 Woskowice Małe 46-100 Namysłów przez:
  a) pielęgniarkę lub;
  b) pielęgniarkę ze specj. w dziedzinie psychiatrii lub;
  c) pielęgniarkę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.
  - dyżur 12 godzinny, 7 dni w tygodniu, w godz. od 7.00 do 19.00 i od 19.00 do 7.00.  
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 3. Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 4. Warunki udziału w postępowaniu jakie musi spełnić Wykonawca: warunki opisane są w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 5. Imię i nazwisko oraz telefon osoby, z którą Wykonawcy mogą kontaktować się w sprawie zamówienia: Irena Olfans tel. 77 419 65 22.
 6. Kryteria oceny ofert:
  a) cena*
  b) termin realizacji/czas dostawy*
  c) gwarancja/rękojmia ( termin, warunki, itp.)*,
  d) płatności (warunki, terminy, itp.)*,
  e) jakość / funkcjonalność / parametry techniczne*,
  f) wiedza / doświadczenie*
 7. Termin składania ofert oraz forma (elektroniczna /papierowa) i adres Ośrodka lub adres poczty elektronicznej, na który oferta ma zostać przesłana: Ofertę należy złożyć w formie papierowej. Termin składania ofert upływa w dniu 18 grudnia 2019r. o godz. 1400 (liczy się data wpływu oferty do Ośrodka) Oferty należy dostarczyć lub przesłać pod adres: Ośrodek Leczenia Odwykowego ul. Pałacowa 15 Woskowice Małe, 46-100 Namysłów, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Ogłoszenie Pielęgniarki”.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Dokumenty do pobrania:
PDFOgłoszenie.pdf
PDFSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf
PDFZał.1 - Formularz oferty.pdf
PDFZał.2 - Projekt umowy.pdf
PDFKlauzula informacyjna dla kontrahentów.pdf


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

PDFInformacja o rozstrzygnięciu postępowania.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  04-12-2019
  przez: Michał Wilczyński
 • opublikowano:
  04-12-2019 14:42
  przez: Michał Wilczyński
 • zmodyfikowano:
  23-12-2019 12:43
  przez: Michał Wilczyński
 • podmiot udostępniający:
  Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
  odwiedzin: 288
Dane jednostki:

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
46-100 Woskowice Małe
ul. Pałacowa 15
NIP: 752-12-95-792 REGON: 000290890
Numer konta: 92109021960000000568040025

Dane kontaktowe:

tel.: 774196522
fax: 774196522
e-mail: sekretariat@olowoskowice.pl