Przejdź do treści strony
Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych (pielęgniarki)

OGŁOSZENIE

Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych


działając na podstawie art. 26 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie :

świadczeń zdrowotnych  udzielanych pacjentom Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych oraz Oddziału Terapii Uzależnień w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15 Woskowice Małe 46-100 Namysłów przez :

 1. pielęgniarkę lub;
 2. pielęgniarkę ze specj. w dziedzinie psychiatrii lub;
 3. pielęgniarkę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.

- dyżur 12 godzinny  przez 7 dni w tygodniu w godz. od  7.00 do 19.00 i od 19.00 do 7.00.  

Kod CPV 85141200-1 Usługi świadczone przez pielęgniarki

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu, które można uzyskać w sekretariacie Ośrodka - tel./fax 77 4196555, 77 4196522 lub na stronie http://olo.biuletyn.info.pl

Umowy na w/w świadczenia zawarte będą  na czas od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs Pielęgniarki” na adres Organizatora: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów do 6 listopada  2019 r. do godz. 14:00

Otwarcie ofert nastąpi: 7 listopada 2019 r. o godz. 12:00  w siedzibie Ośrodka Leczenia Odwykowego 
w Woskowicach Małych,  Woskowice Małe  ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów.

Termin związania ofertą: Wykonawca związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu  oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. 

/-/  Joanna Niedźwiedź
DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

Pliki do pobrania:
PDFOgłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych.pdf
PDFSzczegółowe warunki konkursu.pdf
PDFZał.1 - Formularz oferty.pdf
PDFZał.2 - Projekt umowy.pdf
PDFKlauzula informacyjna dla kontrahentów.pdf


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

PDFRozstrzygnięcie konkursu ofert.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  23-10-2019
  przez: Michał Wilczyński
 • opublikowano:
  23-10-2019 08:19
  przez: Michał Wilczyński
 • zmodyfikowano:
  08-11-2019 10:34
  przez: Michał Wilczyński
 • podmiot udostępniający:
  Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
  odwiedzin: 337
Dane jednostki:

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
46-100 Woskowice Małe
ul. Pałacowa 15
NIP: 752-12-95-792 REGON: 000290890
Numer konta: 92109021960000000568040025

Dane kontaktowe:

tel.: 774196522
fax: 774196522
e-mail: sekretariat@olowoskowice.pl