Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienia publiczne w 2019 roku

Plan postępowań:

Data ogłoszenia Numer sprawy Termin składania ofert Opis zamówienia
23.05.2019 1/ZP/2019 31.05.2019 godz. 11:00 Kompleksowa usługa żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych polegająca na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków oraz myciu naczyń i odbiorze odpadów pokonsumpcyjnych
Dokumenty do pobrania:
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu - Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu - Załącznik nr 2 - Formularz oferty z załącznikami.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu - Załącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
12.06.2019 2/ZP/2019 21.06.2019
godz. 11:00
Kompleksowa usługa żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych polegająca na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków oraz myciu naczyń i odbiorze odpadów pokonsumpcyjnych
Dokumenty do pobrania:
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu - Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu - Załącznik nr 2 - Formularz oferty z załącznikami.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu - Załącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf
PDFSprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
PDFInformacja o udzieleniu zamówienia publicznego.pdf
30.08.2019 3/ZP/2019 09.09.2019
godz. 9:30

Kompleksowe sprzątanie dwóch obiektów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych oraz pomieszczeń i klatki schodowej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu
Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu
PDFSIWZ.pdf
PDFzałącznik nr 1 do SIWZ - wykaz pomieszczeń i wyposażenia do sprzątania (dot. zad. 1).pdf
PDFzałącznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy - zad. 1.pdf
PDFzałącznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy - zad. 2.pdf
DOCzałącznik nr 3 do SIWZ - formularz oferty załączniki.doc
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
PDFZmiana treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
PDFZmiana treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu (termin).pdf
PDFWyjaśnienia do SIWZ cz.1.pdf
PDFWyjaśnienia do SIWZ cz.2.pdf
PDFWyjaśnienia do SIWZ cz.3.pdf
PDFWyjaśnienia do SIWZ cz.4.pdf
PDFWyjaśnienia do SIWZ cz.5.pdf
PDFWyjaśnienia do SIWZ cz.6.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia